Kwaliteitsbewaking

 • Lid van V.V.T.I.V.
 • Ik onderteken en voldoe aan de gedragscode van V.V.T.I.V.
 • Ik volg op geregelde tijdstippen intervisie
 • Door het zelf voortdurend volgen van vormingen / trainingen hou ik me scherp en blijven mijn kennis en vaardigheden actueel
 • Voldoende zelfzorg en dit op verschillende wijze (sporten, massage, sauna, meditatie, gezonde voeding, sociale contacten,...).
 • Zie voor de klachtenprocedure op www.vvtiv.be

Terugbetalingsmodaliteiten ziekenfondsen

 • CM betaalt 50% van de sessies terug, met een maximum van 30 euro. Dit gedurende 12 sessies voor jongeren tot 25 jaar, op voorwaarde dat ze nog kinderbijslag krijgen en er een doorverwijzing is van arts of CLB.
 • Het Onafhankelijk Ziekenfonds betaalt een deel van de prijs voor psychotherapie voor jongeren (tot 18 jaar) terug. Het gaat om maximaal 5 keer 10 euro per jongere per jaar, en 5 extra zittingen aan 5 euro per familie per jaar.
 • Liberale Mutualiteit betaalt therapie terug aan jongeren die recht hebben op kinderbijslag. Maximum 2 euro per sessie en maximum 120 euro per jaar. Alle volwassenen hebben recht op een tussenkomst van 10 euro per sessie, met een maximum van 60 euro per jaar. Doorverwijzing kan gebeuren door een arts, CLB of CGG.
 • Partena komt tegemoet bij psychotherapie aan jongeren tot 18 jaar, tot 6 keer 20 euro.
 • Jongeren en volwassenen die lid zijn van De VoorZorg provincie Antwerpen kunnen rekenen op een terugbetaling voor psychologische hulp. Zij krijgen dan een tegemoetkoming van 10 euro per sessie, met een maximum van 5 sessies per kalenderjaar. De socialistische mutualiteit Limburg betaalt 7 sessies gedeeltelijk terug.

De documenten voor terugbetaling zijn te bekomen bij uw ziekenfonds of te downloaden.